ဦးတည်ချက်၊ မျှော်မှန်းချက်နှင့် စံတန်ဖိုးများ

မျှော်မှန်းချက်

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောကဏ္ဍဆိုင်ရာ အသိပညာဗဟုသုတကြွယ်ဝမှု၊ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးစွမ်းနိုင်သည့် အဆင့်မီတက္ကသိုလ်တစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။

ဦးတည်ချက်

  • သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သုတေသနနှင့်ပညာရပ်များတာဝန်ယူဖော်ဆောင်ပေးရန်
  • သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပညာရပ်နယ်ပယ်တွင် အရည်အချင်းပြည့်ဝသော မျိုးဆက်သစ်များပေါ်ထွန်းလာစေရန်
  • လူထုအတွင်း သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အသိအမြင်များတိုးပွားလာစေရန်

ရည်မှန်းချက်

  • သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကဏ္ဍတွင် လူသားအရင်းအမြစ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အထောက်အကူပေးရန်
  • သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကဏ္ဍတွင် အရည်အချင်းပြည့်မီသောပညာရှင်များ မွေးထုတ်ပေးရန်
  • လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းဖြင့် သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအသိပညာများ ဖြန့်ဝေပေးရန်
  • သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်စေခြင်းဖြင့် သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာ သိပ္ပံနည်းကျ အသိပညာများတိုးမြှင့်ပေးရန်
  • ဆက်စပ်ပတ်သက်သော အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများတွင် ပညာရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ရန်

တက္ကသိုလ်၏ စံတန်ဖိုး (၈) ရပ်

လေးစားမှု – တက္ကသိုလ်သည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အပြန်အလှန်လေးစားမှုနှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး အလေ့အကျင့်ကောင်းများ မွေးမြူပေးရေး အပေါ်တွင်ရပ်တည်သည်။

ကွဲပြားမှု – တက္ကသိုလ်သည် လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ အသားအရောင်၊ လိင်စိတ်နှင့် ယုံကြည်မှု စသည့် ခြားနားမှုများကို နားလည်လက်ခံသည့် ရပ်ဝန်းတစ်ရပ်အဖြစ် တည်ရှိရေးအပေါ်တွင် ရပ်တည်သည်။

ဖြောင့်မတ်မှု – တက္ကသိုလ်သည် သင်ကြားသင်ယူသူများ၏ ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်အညီဆောင်ရွက်မှု၊ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရိုးသားမှုနှင့် မှန်ကန်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်များကို အစဉ်အားပေးသည့် တက္ကသိုလ်တစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်သည်။

ထူးချွန်မှု  – တက္ကသိုလ်သည် သင်ကြားသင်ယူသူများ၏ သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်အလိုက် ကောင်းမွန်သည့် အရည်အသွေးနှင့် ထင်ရှားသည့်ရလဒ်များကို မြှင့်တင်ပေးရေး အပေါ်တွင် ရပ်တည်သည်။

အမြော်အမြင်ရှိမှု   –  တက္ကသိုတက္ကသိုလ်သည် သင်ကြားသင်ယူသူများ၏ အတွေ့အကြုံ၊ အသိပညာတို့အပေါ်အခြေခံ၍ အမှန်တရားကို သိမြင်နိုင်သည့် အရည်အချင်းနှင့် ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်မှုကို ပျိုးထောင်ပေးသည့် အပေါ်တွင် ရပ်တည်သည်။လ်သည် သင်ကြားသင်ယူသူများ၏ အတွေ့အကြုံ၊ အသိပညာတို့အပေါ်အခြေခံ၍ အမှန်တရားကို သိမြင်နိုင်သည့် အရည်အချင်းနှင့် ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်မှုကို ပျိုးထောင်ပေးသည့် အပေါ်တွင် ရပ်တည်သည်။

တီထွင်ကြံဆမှု  –  တက္ကသိုလ်သည် သင်ကြားသင်ယူသူများ၏ ဖန်တီးနိုင်စွမ်းနှင့် ဆန်းသစ်သည့် အတွေးအခေါ် ကောင်းများ ပေါ်ထွန်းလာရေး အစဉ်အားပေးသည့် တက္ကသိုလ်တစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်သည်။

တစ်သက်တာလေ့လာမှု    – တက္ကသိုလ်သည် သင်ကြားသင်ယူသူများ၏ ဘဝတစ်လျောက် စူးစမ်းလိုစိတ်နှင့် လေ့လာလိုစိတ်ကို ထောက်ပံ့ပေးသည့် တက္ကသိုလ်တစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်သည်။

တန်းတူညီမျှမှုနှင့် သာတူညီမျှမှု   – တက္ကသိုလ်သည် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်အပေါ်တွင်မျှ ၎င်းတို့၏ ဖြစ်တည်မှုကိုလိုက်၍ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမပြုဘဲ တန်းတူညီမျှမှုနှင့် သာတူညီမျှမှုရှိစွာဆက်ဆံသည့် ရပ်ဝန်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာရေး အပေါ်တွင်ရပ်တည်သည်။